"Zarząd spółki dominującej rozważa złożenie propozycji wypłaty dywidendy z zysku spółki dominującej za 2010 rok w kwocie 20.013 tys. zł, tj. 1,40 zł na jedną akcję" - czytamy w raporcie rocznym.

PBG miało 224,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 209,09 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 165,39 mln zł zysku netto wobec 8,60 mln zł zysku rok wcześniej.

W maju ubr. przedstawiciele PBG informowali, że spółka rozważa wypłatę z jednostkowego zysku netto za 2010 r. dywidendy w wysokości 43 mln zł, pochodzącej z kilkuletnich zakumulowanych zysków spółki zależnej Infra. Według przedstawicieli firmy, kwota dywidendy pochodziłaby z wcześniej wypłaconej na rzecz PBG dywidendy ze spółki Infra w tej samej wysokości.

W kwietniu 2010 roku ZWZ PBG uchwaliło wypłatę dywidendy z zysku za 2009 w wysokości 20,01 mln zł, czyli 1,4 zł na akcję.