NWAI Dom Maklerski specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla średnich i małych firm. Zajmuje się organizacją emisji i oferowaniem: akcji, obligacji, obligacji zamiennych na akcje, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych oraz inwestycji alternatywnych.

NWAI DM oferuje również doradztwo inwestycyjne dla osób zamożnych i instytucji oraz doradztwo strategiczne dla przedsiębiorstw w zakresie: struktury kapitałowej, źródeł finansowania, strategii przedsiębiorstw, jak również podziału oraz przejmowania firm.

W 2010 r. NWAI DM miał 1,82 mln zł zysku netto, 2,07 mln zł zysku operacyjnego i 4,55 mln zł przychodów.