Kwotę 5,25 mln zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, a kolejne 0,33 mln zł - na zasilenie kapitału zapasowego, podała spółka.

Zarząd proponuje, aby dniem dywidendy ustanowić 11 maja 2011 r., a dniem wypłaty dywidendy - 25 maja 2011 r. Wcześniej zarząd zapowiadał, że dywidenda może wynieść 4-5 groszy na akcję.

Quercus TFI miało 10,55 mln zł jednostkowego zysku netto w 2010 roku wobec 1,39 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 44,57 mln zł wobec 6,36 mln zł rok wcześniej.