Z emisji nowych akcji serii C spółka pozyskała 15 mln zł.

Do obrotu na rynku trafiło 5.302.500 akcji serii A i 105.825 akcji serii B.

W trwającej w styczniu ofercie publicznej Polski Fundusz Hipoteczny przydzielił 105.825 z 1,4 mln oferowanych akcji. W transzy inwestorów instytucjonalnych objęto 70.000 akcji, a w transzy otwartej 35.825 akcji. Cena emisyjna wynosiła 7 zł.

Wpływy z emisji spółka planuje przeznaczyć na zakup wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie i pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach.