Popyt wyniósł 7.385,2 mln zł. Średnia cena obligacji wyniosła 891,59 zł przy cenie minimalnej na poziomie 891,00 zł i średniej rentowności 5,163 proc.

Ministerstwo Finansów poinformowało takżę, że przetarg uzupełniający obligacji skarbowych sprzedanych na przetargu w dniu 13.04.2011 r. nie zostanie zorganizowany.

W marcu resort sprzedał obligacje 2-letnie serii OK0113 o wartości 4.500 mln zł z oferty wynoszącej 3.000-4.500 mln zł.

Średnia cena obligacji wyniosła 910,54 zł przy cenie minimalnej na poziomie 910,45 zł i średniej rentowności 5,113 proc.