"Zdaniem wicepremiera Pawlaka, wyniki gospodarcze Polski lokują nas w gronie europejskich liderów. […] 'W I kw. tego roku oczekujemy wyniku na poziomie ok. 4,5 proc.' – powiedział" - głosi komunikat resortu.

Z kolei szef doradców premiera Michał Boni szacował wcześniej, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale będzie wyższy niż 4,0 proc. r/r, ale niższy niż w ostatnim kwartale ub. roku.

Resort finansów szacował ten wskaźnik na 4,2 proc. r/r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje dane o PKB za I kw. 2011 r. we wtorek, 31 maja br., o godz. 10.00.