Spółka chemiczna Synthos miała 178,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 94,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 216,07 mln zł wobec 100,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1167,36 mln zł wobec 826,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2011 roku spółka miała 10,12 mln zł zysku netto wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej.