Na tę kwotę składa się zadłużenie: sektora rządowego w wysokości 722.462,2 mln zł, sektora samorządowego - 53.980,8 mln zł i ubezpieczeń społecznych - 1.710,3 mln zł.

Zadłużenie krajowe w I kwartale wzrosło o 4,7 proc., czyli o 25.791,7 mln zł do 569.171,8 mln zł.

Zadłużenie zagraniczne wzrosło o 2,2 proc., czyli o 4.471,2 mln zł do 208.981,5 mln zł.