Firma budowlana Budimex została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wykonawcę prawie 20 km drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Róża – Wrocław. Wartość kontraktu to 689,2 mln zł netto, podała spółka w komunikacie.

„Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 14 od daty zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, wliczając okresy zimowe. Okres gwarancji: 60 miesięcy liczone od daty wskazanej w świadectwie przejęcia" – czytamy w komunikacie.

Budimex miał 119,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 126,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 2248,89 mln zł wobec 1723,40 mln zł rok wcześniej.