PKN Orlen

PKNOrlen zwiększył udział w Zakładach Azotowych Anwil o 4,15% do 94,50%, podała spółka w komunikacie. Wartości transakcji nie ujawniono. "PKN Orlen nabył pakiet 559.569 akcji Anwil stanowiący 4,15% kapitału zakładowego spółki. W wyniku transakcji udział koncernu w akcjonariacie Anwilu wynosi obecnie ok. 94,5%. Transakcja została zawarta 29 lipca 2011 r." - głosi komunikat. Na początku czerwca br. prezes PKN Orlen Jacek Krawiec zapowiadał, że analizy dotyczące sprzedaży Anwilu potrwają do końca roku, a sama sprzedaż przewidywana jest na 2012 r. Orlen nadal nie zdecydował jednak, czy wystawi na sprzedaż całą spółkę, czy tylko jej część nawozową.

DSS

Konsorcjum Boegl & Krysl - DSS podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę dokończenie budowy odc. C autostrady A -2 o wartości 756,05 mln zł brutto, poinformowała Dyrekcja na swojej stronie internetowej. Wykonawca ma zapewnić przejezdność drogi na turniej Euro 2012. "W warszawskim oddziale GDDKiA została podpisana umowa na dokończenie budowy odc. C autostrady A -2. Zgodnie z wynegocjowanymi warunkami 20 km odcinek C autostrady A – 2 zostanie wybudowany przez Konsorcjum Boegl & Krysl - DSS za 756,05 mln zł brutto" – czytamy w komunikacie.>>>>

Reklama

NG2 - CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki obuwniczej NG2 (CCC) w czerwcu wyniosły 67,0 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to wzrost o 0,3% wobec stanu przed roku. "Przychody za okres styczeń – lipiec wyniosły 551,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2010 o 8,7%" - czytamy w komunikacie. Spółka podała również, że przychody ze sprzedaży detalicznej za miesiąc lipiec wyniosły 62,5 mln złi były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,8%, narastająco za okres styczeń – lipiec wyniosły 496,5 mln złi były wyższe o 9,5% w stosunku do tego samego okresu 2010 roku.

ZPC Otmuchów

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (OTMUCHOW) podpisały wartą 30,3 mln zł netto umowę z Sudzucker Polska na zakup cukru buraczanego, podała spółka w komunikacie. Dostawy mają być realizowane od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. "W ramach umowy Sudzucker, zobowiązuje się sprzedać, a spółka zobowiązuje się kupić cukier kryształ za łączną kwotę netto około 30,3 mln zł. Umowa została zawarta na czas oznaczony od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2013 roku" - głosi komunikat.

Grupa EM&F

NFI Empik Media & Fashion (NFIEMF) kupiła 70 proc. akcji specjalizującej się w sprzedaży podręczników księgarni internetowej Gandalf, podała spółka w komunikacie. Za pakiet kontrolny spółki zapłacono 12,0 mln zł.>>>>

Kopex

Spółka Kopex wygrała przetarg na dostawę maszyn górniczych do kopalni "Mysłowice-Wesoła" należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW), podała spółka w komunikacie. Wartość zamówienia brutto wynosi ponad 125 mln zł. "W przetargu na dostawę przenośników zgrzebłowych, sekcji obudów zmechanizowanych, kruszarek oraz wyposażenia elektrycznego do kopalni KWK 'Mysłowice-Wesoła', należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego, Kopex złożył ofertę w wysokości ponad 125 mln zł brutto, która została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiane przez KHW maszyny będą pracowały przy eksploatacji w ścianach zwałowych KWK 'Mysłowice-Wesoła'" - czytamy w komunikacie. Konkurentem Kopeksu w przetargu była firma Famur, podano także.

Synthos

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli rekomendację dla spółki Synthos do "kupuj", a cenę docelową o 122 do 7,14 zł z 3,22 zł, wynika z odtajnionego raportu z 25 lipca. >>>>

Coal Energy

Akcje spółki Coal Energy, jednego z największych producentów węgla na Ukrainie, zadebiutują na GPW w czwartek 4 sierpnia, poinformowała spółka w zaproszeniu.
Coal Energy dokonała pod koniec lipca przydziału wszystkich akcji oferowanych w ramach oferty publicznej. Redukcja w zapisach dla inwestorów indywidualnych wyniosła 18,4 proc..>>>>

Impexmetal

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku, w raporcie z 29 lipca, ponownie zalecają „kupuj” akcje spółki Impexmetal. >>>>

TPSA

W raporcie z 1 sierpnia analitycy Deutsche Bank podtrzymali rekomendację „trzymaj” akcje spółki Telekomunikacja Polska (TPSA). >>>>

Agora

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podwyższyli rekomendacją dla grupy medialnej Agora do "kupuj" z "trzymaj", choć równocześnie obniżyli dwunastomiesięczną cenę docelową dla jednej akcji spółki z 25,0 zł do 19,9 zł, wynika z raportu datowanego na 25 lipca.>>>>

Barlinek

Analitycy DM IDM obniżyli cenę docelową dla akcji spółki Barlinek do 2,8 zł z 3,5 zł wcześniej, podtrzymując jednocześnie rekomendację „sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 25 lipca. >>>>

Wodkan

Kurs akcji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Wodkan wzrósł w debiucie na NewConnect o 10 proc. do 9,9 zł.>>>>

Mo-Bruk

Mo-Bruk, spółka z NewConnect zajmująca się gospodarką odpadami i produkcją paliw alternatywnych, rozpoczęła ofertę prywatną obligacji o łącznej wartości 50 mln zł. Pozyskane środki spółka przeznaczy na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej i badawczej. Do końca roku obligacje spółki mają być notowane na rynku Catalyst, poinformowała spółka w komunikacie.

PGNiG

PGNiG kwestionuje zarzuty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadużywania pozycji dominującej na rynku detalicznej sprzedaży gazu, wnosi o umorzenie postępowania Urzędu przeciwko spółce - podał PGNiG w komunikacie.>>>>Robyg

Grupa deweloperska Robyg rozpoczyna realizację trzeciego etapu Osiedla Zdrowa w Miasteczku Wilanów, poinformowała spółka w komunikacie. W III etapie powstaną 192 mieszkania o pow. od 38,5 do 91 m.kw. Budowa rozpocznie się w IV kwartale br., a jej zakończenie i oddanie budynku do użytkowania zaplanowano na pierwszą połowę 2013 r. Funkcję generalnego wykonawcy sprawować będzie Robyg Construction.

Emporium

Spółka Emporium, właściciel sieci restauracji Paparazzi, wejdzie do alternatywnego systemu obortu w środę, 3 sierpnia - poinformowała GPW w komunikacie. Na rynek trafi 400 tys. praw do akcji serii C spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W 2010 r. Emporium osiągnęło przychody ze sprzedaży na poziomie 9,9 mln zł i stratę netto na poziomie 0,48 mln zł. Prognozy finansowe zakładają, że 2011 r. zakończy się obrotami na poziomie 10,7 mln zł i stratą wynoszącą 1,3 mln zł. Dodatni wynik netto ma się pojawić od roku 2012. Po przeprowadzeniu oferty prywatnej akcji serii C większościowym akcjonariuszem pozostaje Lagoon Leisure Investments, który posiada 59 proc. akcji. Dotychczasowe akcje serii A i B zostały objęte lock-upem na okres jednego roku. Emporium powstała w 1997 r., a w 2011 r. została przekształcona w spółkę akcyjną. W skład grupy wchodzi Emporium oraz Sonland, będąca właścicielem lokalu istniejącego już w Warszawie. Spółka posiada sieć pięciu koktajl-barów klasy premium.

Pragma Faktoring

Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydują 5 września o przeniesieniu z kapitału zapasowego i wypłacie w formie dywidendy niemal 10,5 mln zł zysku spółki z lat 2006-2010. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 4,09 zł - podała Pragma Faktoring w komunikatach. Zdaniem zarządu decyzja w sprawie podziału zysków z lat ubiegłych nie wpłynie na zmniejszenie dynamiki wzrostu wyników finansowych spółki. "Po wypłacie dywidendy zadłużenie oprocentowane Pragma Faktoring nie przekroczy 100 procent kapitałów własnych spółki. Dzięki temu będziemy posiadać zdolność do zwiększenia zadłużenia wraz ze wzrostem skali działalności" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Tomasz Boduszek, prezes spółki.

W kwietniu 2011 r. akcjonariusz większościowy Pragma Inkaso ogłosił wezwanie na sprzedaż akcji Pragma Faktoring w celu ich umorzenia. W ten sposób wobec 934.090 akcji z 3,5 mln łącznej ilości akcji została zainicjowana procedura umorzenia. Zgodnie z treścią uchwały z prawa do otrzymania dywidendy ma zostać wyłączonych 934.090 akcji własnych posiadanych przez spółkę. Proponowany dzień dywidendy to 12 września br., a proponowany termin wypłaty dywidendy to 16 września br.

Quercus TFI

Aktywa zarządzane przez Quercus TFI spadły na koniec lipca do 2.007,3 mln zł - podał Quercus w komunikacie. "Na wartość aktywów pod zarządzaniem składało się 1.678,3 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO, 160,3 mln zł w funduszu Quercus Absolute Return FIZ, 150,4 mln zł w funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ oraz 18,3 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze Quercus Parasolowy SFIO)" - napisano w komunikacie. Quercus podał, że w tych danych nie uwzględniono środków pozyskanych z emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, odbywającej się w okresie lipiec - sierpień 2011 r. Miesiąc wcześniej aktywa wynosiły 2,15 mld zł.

Toya

Toya, spółka działająca na rynku artykułów przemysłowych, w ramach oferty publicznej akcji przydzieliła niemal 9,3 mln akcji, z czego blisko 8,6 mln akcji inwestorom instytucjonalnym oraz ponad 671 tys. inwestorom indywidualnym. Pozyskane z emisji 25,9 mln zł spółka zamierza przeznaczyć na realizację najważniejszych celów strategicznych - podała Toya w komunikacie prasowym. Toya podała, że udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 12,4 proc.

Działalność Toya obejmuje projektowanie produktów, zlecanie i nadzór jakościowy nad ich produkcją oraz dystrybucję pod własnymi markami poprzez sieć sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym - w krajach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, na Bałkanach oraz w krajach Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Oceanii, Afryki Północnej, Ameryki Centralnej i Południowej.

Grupa kapitałowa Toya wypracowała w 2010 r. przychody w wysokości ponad 189,1 mln zł wobec blisko 167,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto z działalności handlowej w tym okresie wyniósł blisko 21,3 mln zł wobec 12,5 mln zł w 2009 roku.

Sygnity

Walne Zgromadzenie Sygnity ma upoważnić zarząd do emisji obligacji wartych do 100 mln zł, poinformowała spółka w raporcie. Z uzasadnienia uchwały wynika, że środki zostaną przeznaczone na realizację planu inwestycyjnego. NWZ zwołano na 29 sierpnia. Pozyskane środki mogą zostać przeznaczone m.in. na akwizycje.
"Określa się maksymalną wartość Programu, rozumianą jako łączną, dopuszczalną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji, ustalaną w każdym dniu emisji obligacji przypadającym w okresie trwania Programu (z wyjątkiem obligacji o terminie wykupu w dniu emisji kolejnej serii obligacji), na kwotę 100 mln zł" - czytamy w projekcie uchwały.