Na rynku SPW i kontraktów IRS utrzymuje się relatywna stabilizacja pomimo wciąż podwyższonej nerwowości na świecie. W ostatnim tygodniu obserwowaliśmy małe wahania rentowności, przeważały jednak wzrosty cen. Na rynku długu nadal aktywni są inwestorzy zagraniczni. Pozytywny sentyment utrzymuje się również na rynku swapów stopy procentowej. W piątek doszło do lekkiego odreagowania wcześniejszych wzrostów cen papierów.

W kontekście najbliższych perspektyw krajowego rynku długu kluczowa będzie przyszłotygodniowa publikacja danych nt. inflacji CPI (12.08). Rynek spodziewa się lekkiego wzrostu ceny konsumpcyjnych do 4,3% r/r z 4,2% r/r w czerwcu. Indeks wyższy od oczekiwanego byłby argumentem przemawiającym za brakiem zmian stóp procentowych w najbliższej perspektywie i wspierałby rynek SPW.

Tymczasem, niepewność na światowych rynkach przekłada się na rynek CDS. Dla Polski koszt 5Y kontraktu wzrósł do ponad 194 pb, a jeszcze kilka tygodni temu utrzymywał się poniżej 150 pb. Tym samym pobiliśmy rekordowy 183 pkt poziom z czerwca 2010r. Wszelkie rekordy biją CDSy Hiszpanii i Włoch - pierwsze przekroczyły, a drugie zbliżyły się do poziomu 400 pb, pokonując nawet kontrakty dla Węgier znajdujące się na poziomie 370 pb.

Po południu na rynek dotarły dane z rynku pracy w USA. Miesięczny raport dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym pokazał przyrost nowych etatów o 117 tys. wobec oczekiwanego wyniku na poziomie 85%. Ponadto Departament Pracy USA zrewidował w górę ostatnie dane pokazując wzrost liczby nowych etatów w czerwcu do 46 tys. z wcześniej podawanych 18 tys. Pozytywnie zaskoczyła też figura dotycząca bezrobocia (spadek do 9,1% w lipcu wobec prognozowanych 9,2%).

Lepsze dane znalazły odzwierciedlenie z notowaniach amerykańskich obligacji, prowadząc do spadku ich cen (1 pb na 10Y, 2 pb na 30Y). Wzrostem zareagował natomiast rynek kontraktów na amerykańskie indeksy (1,0%).

Reklama
Źródło nieznane

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.