"Wolniejsze tempo wzrostu produkcji przemysłowej nie powinno jednak przyczynić się do spowolnienia wzrostu gospodarczego" - podkreślono w komentarzu MG.

Według czwartkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2011 r. była o 1,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2010 r. i o 6 proc. niższa, niż w czerwcu 2011 r. Analitycy MG oczekiwali wyższego tempa wzrostu - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej resortu.