Powołały się one na odpowiedź federalnego ministerstwa pracy na zapytanie poselskie postkomunistycznej Partii Lewicy. Według przedstawionych w tym dokumencie modelowych obliczeń resortu, o ile obecny poziom emerytur względem płac wynosi 50,8 proc. przed opodatkowaniem, to do roku 2025 zmniejszy się do 45,2 proc.

Średnia płaca wzrośnie z obecnych 30 268 euro do 46 700 euro w roku 2025 - czyli o 54 proc. W tym samym czasie emerytury wypłacane osobom z 45-letnim stażem pracy zwiększą się tylko o 34 proc.

"Nie chodzi tu o obniżenie emerytur, ale o ich wolniejszy wzrost" - podkreśliło ministerstwo, dodając iż "planowane obniżanie" poziomu emerytur sprowadzi ten wskaźnik w roku 2030 do 43 proc. Nastąpi to w rezultacie uchwalonych przez poprzednie rządy mechanizmów hamujących, dzięki czemu pracownicy młodsi wiekiem będą w stanie opłacać swe składki na ubezpieczenie emerytalne.

Jak zaznacza agencja dpa, dokument ministerstwa w istocie nie zawiera żadnych nowych informacji. W publikowanych regularnie przez rząd raportach na temat emerytur od lat zwraca się uwagę na spadający ich poziom. Dlatego resort zaleca pracownikom wykupywanie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia emerytalnego, na co zdecydowało się już blisko 15 mln mieszkańców Niemiec.