Lepsze od oczekiwanych dane produkcji przemysłowej w Polsce w sierpniu przemawiają za utrzymaniem oprocentowania stóp procentowych bez zmian - stwierdził JP Morgan w komentarzu do danych GUS.

Produkcja w przemyśle wzrosła o 8,1 proc. rdr wobec przyrostu spodziewanego na poziomie 4,5 proc. przez bank przed ogłoszeniem danych. W ujęciu skorygowanym sezonowo wzrost w sierpniu wyniósł 5,4 proc. rdr w porównaniu z przyrostem o 4,6 proc. rdr w lipcu.

"Nadal zakładamy, że podstawowe stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2011 r., a w pierwszym półroczu 2012 r. zostaną zmniejszone łącznie o 75 pb." - zaznacza bank.

"RPP na serio rozważy obniżkę podstawowych stóp procentowych, gdy dostrzeże wyraźne oznaki hamowania gospodarki, stopa inflacji obniży się poniżej progu 3,0 proc. rdr, a rząd wyłoniony po październikowych wyborach zobowiąże się do fiskalnej konsolidacji" - dodaje.

Główna stopa procentowa po serii czterech zwyżek od stycznia br. wynosi 4,5 proc.

Dane świadczące o hamowaniu wzrostu w ocenie JP Morgana będą widoczne w danych PKB za III kw., które zostaną ogłoszone w listopadzie. Do końca br. stopa inflacji nie obniży się poniżej 3,0 proc. rdr.

Z kolei w komentarzu opublikowanym przed ogłoszeniem wyników przez GUS, inny bank BNP Paribas napisał, że "pozytywne dane będą wsparciem dla wyceny polskich aktywów i złotego, ale zauważył, że ekonomiści przewidują wyraźniejsze spowolnienie w najbliższych miesiącach".