Główny rynek odnotował w III kw. br. najwyższą w historii GPW kwartalną wartość obrotów sesyjnych: 67,8 mld zł (wzrost o 36,6% r/r), poinformowała GPW w komunikacie. "Wartość obrotów sesyjnych na Głównym Rynku we wrześniu wzrosła wobec września 2010 pomimo obniżenia się poziomów głównych indeksów.

Obroty sesyjne (21,7 mld zł) były o 8,7% wyższe od obrotów z września 2010. Narastająco od początku roku obroty wyniosły 195,5 mld zł, co oznacza wzrost o 31,2% wobec tego samego okresu 2010. Po trzech kwartałach obroty są porównywalne z obrotami osiągniętymi w całym 2010 (206,9 mld zł)" - czytamy w komunikacie. W ciągu dwunastu miesięcy do końca września 2011 WIG stracił 15,4%, a od początku roku 19,4%. Na rynku nieregulowanym NewConnect we wrześniu 2011 obroty sesyjne wyniosły 117,9 mln zł wobec 233,5 mln zł we wrześniu 2010 r. Narastająco od początku roku obroty przekroczyły 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 40,2% r/r, podała też GPW.

W ciągu dwunastu miesięcy do końca września 2011 NCIndex stracił 28,4%, a od początku roku 31,1%. "Po rekordowym wyniku z sierpnia, we wrześniu nadal utrzymywał się wysoki poziom obrotów kontraktami na indeksy. Wolumen obrotu wyniósł 1,57 mln i był to drugi najwyższy miesięczny obrót po 1,72 mln w sierpniu. Rok do roku, obroty wzrosły o 40,1%. Aktywność z sierpnia i września wpłynęła na wynik całego kwartału, w którym obroty kontraktami na indeksy po raz pierwszy w historii przekroczyły 4 mln" - czytamy dalej w komunikacie. Miesięczny wolumen obrotu kontraktami na akcje zwiększył się ponad dwukrotnie wobec września 2010 i osiągnął drugi najwyższy poziom w historii. W okresie styczeń - wrzesień wzrost wyniósł 116,3% r/r, podała też giełda. We wrześniu utrzymały się, zapoczątkowane w czerwcu, zwiększone obroty kontraktami na waluty. Rok do roku wolumen obrotu tymi instrumentami wzrósł o 181,4% do 23,8 tys. Wolumen obrotu we wrześniu wyniósł 51,9 tys. wobec 67,3 tys. rok wcześniej.

Wartość obrotów sesyjnych na rynku Catalyst wyniosła we wrześniu 99,6 mln zł (wobec 90,7 mln zł rok wcześniej), a w okresie styczeń - wrzesień 940,0 mln zł (wobec odpowiednio 1053,5 mln zł). Liczba transakcji wzrosła o 32,2% r/r do 2,8 tys. Wartość emisji serii notowanych (obligacje korporacyjne, komunalne i listy zastawne) na koniec września wyniosła 35,0 mld zł i była wyższa o 61,6% niż rok wcześniej, poinformowała GPW. Na rynku obligacji skarbowych Treasury BondSpot Poland kwartalna wartość obrotu w transakcjach kasowych wyniosła 80,2 mld zł i była najwyższa w historii rynku, podkreśla giełda. "We wrześniu wartość obrotu w transakcjach kasowych była o 73,9% wyższa niż rok wcześniej, a obrót w transakcjach warunkowych wzrósł z 13,5 mld zł do 62,7 mld zł (o 365,6%).

Narastająco od stycznia do września obroty w transakcjach kasowych wyniosły 222,4 mld zł (wzrost o 123,4% wobec 2010), a w transakcjach warunkowych przekroczyły 600 mld zł (wzrost o 502,9%)" - czytamy dalej w materiale. We wrześniu 2011 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, tyle samo co we wrześniu 2010 r.