Osiem miesięcy po wejściu w życie nowego układu START o redukcji strategicznej broni nuklearnej USA mają jeszcze 1790 głowic nuklearnych rozmieszczonych na rakietach międzykontynentalnych, bombowcach i okrętach podwodnych. Rosja ma 1556 głowic.

Zgodnie z warunkami układu START, obie strony muszą zmniejszyć swoje arsenały głowic atomowych do 1550 do lutego 2018 r., a środków ich przenoszenia do 700.

Tych ostatnich, czyli bombowców, rakiet międzykontynentalnych i okrętów podwodnych Rosja ma w sumie 516, a więc zeszła już poniżej dopuszczalnego układem limitu. USA mają ich jeszcze łącznie 822.

Na mocy układu START obie strony przeprowadzają wzajemne inspekcje swoich arsenałów nuklearnych. Mają też obowiązek informować drugą stronę o przemieszczaniu rakiet i środków ich przenoszenia, testach z bronią atomową i innych związanych z nią działaniach.