W internecie płacimy rachunki, robimy zakupy, komunikujemy się. Firma Certpol, wychodząc na przeciw potrzebom zinformatyzowanego społeczeństwa, oferuje nam usługę AwiPost, która zastępuje tradycyjną pocztę papierową.

W AwiPost nie ma kolejek do okienka, zamkniętych stanowisk obsługi klienta, czy niejasnych procedur. Dzięki systemowi AwiPost wysyłki pocztowe, korespondencję z administracją, sądami i innymi urzędami państwowymi można realizować przez internet. Wysyłka odbywa się na tej samej zasadzie jak w przypadku poczty e-mail i tak samo szybko jest dostarczana.

AwiPost zapewnia wysyłkę listów - poleconych z potwierdzeniem odbioru oraz zwykłych - bez konieczności wychodzenia z biura lub domu. Wystarczy komputer, dostęp do internetu i zarejestrowane konto w systemie AwiPost. W przypadku przesyłek poleconych, za każdym razem użytkownik otrzymuje prawnie ważne elektroniczne potwierdzenie nadania i odbioru.

AwiPost to usługa kierowana do osób fizycznych, przedsiębiorców i wszystkich rodzajów spółek, instytucji oraz urzędów.

Reklama

Wiadomości wysyłane za pomocą AwiPost są podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym uznawanym przez banki, instytucje i wszystkie urzędy oraz sądy.

Prawo o podpisie elektronicznym

AwiPost jest usługą, która działa w oparciu o ustawowe zapisy dotyczące wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zdefiniowane w ustawie RP z 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm). Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy podpis elektroniczny stanowi dane w postaci elektronicznej i służy do identyfikacji osoby składającej podpis w wersji elektronicznej i przez to potwierdza ważność dokumentów i danych złożonych oraz podpisanych powyższym podpisem.

Wszelkie podpisane w ten sposób dokumenty są równorzędne z tymi opatrzonymi podpisem własnoręcznym. Podpis elektroniczny może być przyporządkowany tylko do jednej osoby i składany jedynie z użyciem narzędzi i urządzeń posiadających specjalne certyfikaty ważności. Podpis elektroniczny jest kodowany w sposób, który uniemożliwia zatarcie jakichkolwiek informacji i wykorzystanie go jedynie w części.

Skutki prawne, jakie niesie za sobą składanie podpisów w ten sposób, są określone w art. 78 § 2 kodeksu cywilnego. Podpis elektroniczny, jaki stosuje AwiPost, może spełniać wiele funkcji w codziennym obrocie prawnym i gospodarczym. Należą do nich między innymi funkcje:

• identyfikacyjna

• dowodowa

• kontraktowa

Kwestie podpisu elektronicznego są regulowane również przez dyrektywy wspólnotowe Unii Europejskiej.

Nie potrzeba specjalnego oprogramowania

Dowodem dostarczenia przesyłki poleconej jest wymóg podpisania przez odbiorcę potwierdzenia doręczenia, które zostaje przesłane na konto nadawcy. Dodatkowo elektroniczne potwierdzenie doręczenia zostanie przez system opatrzone kwalifikowanym znacznikiem czasu, który wywołuje w szczególności skutki daty prawnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (ustawa o podpisie elektronicznym - art. 7. ust. 2.), czyli jest to potwierdzenie respektowane prawem przez instytucje, sądy, urzędy.

AwiPost oferuje swoim klientom korzystanie z kwalifikowanego znacznika czasu. Usługa ta może być używana przy takich czynnościach wymagających oznaczenia daty wpływu lub nadania jak:

• różnego typu podania i wnioski przesyłane do kontrahentów czy jednostek administracji

• podpisywanie umów z bankami i ubezpieczycielami

• dokumenty fiskalne pojawiające się przy prowadzonej działalności jak np. faktury VAT.

AwiPost nie wymaga od użytkowników posiadania specjalnego oprogramowania. Usługa ta jest dostępna od zaraz w internetowym systemie firmy.

Usługa jest kierowana dla klientów potrzebujących oznaczenia daty wpływu lub utworzenia dokumentów, a także ich zabezpieczenia przed sfałszowaniem i zawirusowaniem, oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas internetowej wymiany danych.

Załóż konto AwiPost