Ministerstwo Finansów planuje 19 grudnia odkup bonów za 16 mld 747 mln zł - poinformował resort finansów w komunikacie.

"Przeprowadzenie przetargu odkupu bonów skarbowych planowane jest w dniu 19 grudnia 2011 r. z rozliczeniem w dniu 21 grudnia 2011 r. Do odkupu zostaną wystawione bony zapadające w 2012 r. o wartości nominalnej 16.747 mln zł" - napisano w komunikacie.

Ponadto MF planuje w grudniu przeprowadzenie warunkowego przetargu zamiany obligacji. Przetarg planowany jest w dniu 14 grudnia 2011 r.