Kurs akcji spółki Aiton Caldwell, działającej w branży telekomunikacyjnej nie zmienił się na debiucie na rynku NewConnect. Kurs odniesienia wynosił 20 zł.

W ramach oferty prywatnej spółka wyemitowała 84 tys. akcji serii D, które nabyło łącznie 36 inwestorów.

Pozyskany kapitał w wysokości 1 680 000 zł zostanie przeznaczony na konsolidację krajowego rynku VoIP, ekspansję na rynki międzynarodowe oraz rozbudowę dotychczasowych kanałów sprzedaży dla nowych produktów i marek.

Poza akcjami serii D, do obrotu giełdowego zostało wprowadzonych 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 9 182 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 409 091 akcji zwykłych na okaziciela serii C, czyli 100% akcji spółki.

Spółka podała, że w I-III kw. br. zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 7 mln zł po wzroście o 36% r/r. EBITDA wyniosła 1,5 mln zł i była wyższa o 18% wobec analogicznego okresu 2010 roku. Narastający zysk netto osiągnął wartość 100 tys. zł.