Intensywny rozwój sieci dystrybucji Grupy SMS Kredyt, którego dokonaliśmy w ciągu ostatniego kwartału, znacząco wpłynął na dynamikę przychodów ze sprzedaży podmiotu zależnego. Udana emisja obligacji o wartości 2 mln PLN pozwala na dalszy rozwoju Spółki i utrzymanie wzrostu sprzedaży na obecnym poziomie.

Strategia rozwoju Grupy SMS Kredyt zakłada, że w 2012 roku sprzedaż pożyczek osiągnie poziom 34,3 mln PLN. W ciągu 3 pierwszych kwartałów 2011 roku SMS Kredyt Sp. z o.o. zwiększyła liczbą agentów z 300 do prawie 3,5 tys.

- Emisja obligacji cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, popyt zdecydowanie przerósł nasze oczekiwania, zakończyliśmy emisję przed planowanym terminem. Kolejną emisję obligacji planujemy na przełomie marca i kwietnia 2012 roku – mówi Marcin Tokarek, Prezes SMS Kredyt Holding S.A.

Jest to kolejna udana emisja obligacji, w listopadzie Spółka pozyskała z emisji obligacji serii A 500 tys. PLN. Obligacje serii A i B są obligacjami rocznymi o stałym oprocentowaniu wynoszącym 15%, z kuponem wypłacanym, co kwartał. Obligacje serii A zostały objęte w całości przez jednego inwestora indywidualnego, a serii B przez 17 inwestorów.

Doradcą Spółki przy ofercie obligacji jest PROFESCAPITAL Sp. z o.o.