"Sfinalizowaliśmy to, co konsekwentnie zapowiadaliśmy i do czego dążyliśmy. W dwa miesiące od pozytywnej decyzji UOKiK przejęliśmy Grupę Tradis, stając się największym w Polsce dystrybutorem markowych artykułów spożywczych. Finalne warunki transakcji odpowiadają założeniom przyjętym rok temu w umowie inwestycyjnej" - powiedział prezes Eurocash Luis Amaral, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że transakcja została opłacona przez Eurocash gotówką, niemal w całości z kredytu udzielonego przez konsorcjum banków ING Bank Śląski oraz BZ WBK. Cena zakupu jest ostateczna.

Na podstawie umowy inwestycyjnej Eurocash przejął akcje spółek prowadzących działalność hurtowej dystrybucji artykułów spożywczych oraz posiadających nieruchomości związane z działalnością dystrybucyjną, jak również zarządzających sieciami franczyzowymi i partnerskimi (w tym Tradis, DEF, Ambra, Detal Koncept, Euro Sklep, Partnerski Serwis Detaliczny, Lewiatan Holding).

Grupa Tradis prowadzi obecnie 7 centrów dystrybucyjnych, 57 hurtowni oraz sieci franczyzowe, w których skupionych jest ok. 4500 niezależnych sklepów. Wyniki finansowe Grupy Tradis będą konsolidowane z Grupą Eurocash od 1 stycznia 2012 r.

"Dzięki połączeniu obu firm, na rynku dystrybucji żywności powstał podmiot o przychodach na poziomie ok. 14 mld zł (bazując na wynikach pro-forma 2010 r.), prowadzący sieci franczyzowe dla ok. 9 tys. sklepów detalicznych" - głosi komunikat.

Wcześniej, mimo zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) na przejęcie Grupy Tradis przez Eurocash, Emperia Holding podtrzymywała swoją opinię o wygaśnięciu umowy sprzedaży Tradis. W styczniu br. spółki Eurocash i Emperia Holding poinformowały, że zawarły umowę inwestycyjną, na mocy której Emperia sprzeda 17 spółek dystrybucyjnych wartych wstępnie 925,98 mln zł.

W ramach transakcji Emperia miała objąć akcje serii K. Natomiast w lipcu Eurocash poinformował, że z powodu braku zgody UOKiK na przejęcie przez niego Grupy Dystrybucyjnej Tradis, spółka zaproponowała Emperii przedłużenie obowiązywania warunków płatności, wygasających 11 lipca.

Podano wtedy, że jeśli propozycja zostanie przyjęta, zapłata za Grupę Tradis nastąpi w formie akcji oraz gotówki, w innym wypadku transakcja warta 926 mln zł zostanie sfinalizowana wyłącznie gotówką.

Natomiast we wrześniu Eurocash poinformował, że rozpoczął postępowanie arbitrażowe dotyczący realizacji umowy, na podstawie której ma nastąpić przejęcie Grupy Tradis od Emperia Holding. Spółka nadal podtrzymywała chęć sfinalizowania transakcji za ustaloną wcześniej kwotę ok. 926 mln zł.