Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek przed godz. 12 posiedzeniu zajmie się m.in. założeniami do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Rząd rozpatrzy też projekt ustawy o podatku od wydobycia kopalin.

Odwrócony kredyt hipoteczny to usługa kierowana zwłaszcza do osób starszych - jako uzupełnienie ich emerytury. Polega na tym, że bank udziela kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na domu lub mieszkaniu albo prawie do nieruchomości - np. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Kredytobiorca nie musi za życia spłacać kredytu - choć może - i do śmierci pozostaje właścicielem nieruchomości lub prawa do niej.

Po śmierci prawo do nieruchomości zostaje przeniesione na bank, ale spadkobiercy mogą zdecydować się na spłatę kredytu po zmarłym, zachowując prawo do nieruchomości. Jeżeli tak nie zdecydują, bank przejmuje własność nieruchomości, ale musi wypłacić spadkobiercom różnicę między wartością kredytu, jaka została do spłaty (z odsetkami i innymi należnościami), a wartością przejmowanej nieruchomości.

Resort gospodarki chciałby, by projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym uzupełnić o przepisy regulujące tzw. umowy dożywocia. W przypadku takiej umowy nieruchomość przechodzi na własność nabywcy, a ten zobowiązuje się do opieki nad dawnym właścicielem, wypłacając mu dożywotnią rentę.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o podatku od wydobycia kopalin. W czwartek Stały Komitet Rady Ministrów opowiedział się za przyjęciem projektu ustawy o podatku od kopalin - w kształcie zaproponowanym przez resort finansów, z minimalnym podatkiem w wysokości 0,5 proc.

Resort napisał w piśmie przesłanym do Komitetu, że nowa wersja uwzględnia ustalenia Komitetu z 5 stycznia, a także ocenę tzw. komisji prawniczej. W wersji tej MF złagodziło formułę podatku, wprowadzając minimalną stawkę podatkową w wysokości 0,5 proc. średniej ceny miedzi, zamiast wcześniejszej stawki 1 proc.

"Podatek będzie od wydobycia gazu niekonwencjonalnego, gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Rok 2015 jest prawdopodobnym terminem wejścia w życie podatku. Chcemy jednak przygotować projekt wcześniej tak, aby inwestorzy mogli z odpowiednim wyprzedzeniem ocenić ryzyko inwestycyjne w Polsce" - powiedział PAP wiceminister finansów Maciej Grabowski.

Ministrowie wysłuchają ponadto raportu na temat sytuacji na polskim rynku paliwowym.

Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów to projekt zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2008-2013 pod nazwą "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu".