Spółka, która będzie działać pod nazwą Money Expert, do końca 2013 roku zadebiutuje na rynku NewConnect, a w ciągu 18 miesięcy przejdzie na rynek główny warszawskiej giełdy, poinformował prezes DM IDMSA Grzegorz Leszczyński. Pełna integracja biznesowa i organizacyjna spółek nastąpi w ciągu 3 miesięcy, a formalne połączenie ma zakończyć się w ciągu pół roku.

"Zgodnie z umową inwestycyjną i deklaracjami zarządu, pierwsze notowanie na rynku NewConnect nastąpi do końca 2013 roku. To będzie etap przejściowy, bowiem naszym celem jest przejście na rynek główny GPW. To się może realnie wydarzyć najwcześniej za 18 miesięcy od czasu debiutu na NewConnect" - powiedział wiceprezes A-Z Finance Krzysztof Barembruch dziennikarzom.

DM IDMSA, dotychczas posiadający 10 proc. udziałów w A-Z Finanse, zwiększy swój udział w połączonym podmiocie, działającym pod nazwą Money Expert po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału do 16 proc. z opcją zwiększenia zaangażowania do 25 proc.

Większościowym akcjonariuszem Money Expert pozostaną dotychczasowi udziałowcy. Decyzja o połączeniu spółek jest podyktowana oczekiwaniami dalszej konsolidacji na rynku usług doradztwa finansowego. "Spodziewamy się dalszych dynamicznych zmian w branży. Proces konsolidacji będzie trwał. Chcemy przy wsparciu IDMSA aktywnie w nim uczestniczyć" - podkreślił Barembruch. Połączenie spółek ma zaowocować wzrostem rentowności. W ciągu kilku miesięcy koszty funkcjonowania mają spaść o minimum 400 tys. zł miesięcznie.

"Oprócz elementów ekonomicznych ważne jest także, że nasza siła negocjacyjna z bankami wzrośnie ze względu na zwiększenie skali działania" - zaznaczył Barembruch. Celem spółki powstałej w wyniku połączenia jest poprawa pozycji rynkowej i wejście do pierwszej trójki graczy na rynku. "Ambicje mamy spore. Chcielibyśmy znaleźć się w pierwszej trójce firm doradztwa finansowego w Polsce. W naszej opinii bardzo dobrze uzupełniamy się w oferowanych produktach. W planach mamy rozwój oferty dla małych, średnich i mikrofirm, gdyż jest to wciąż niezagospodarowana nisza, a także. Stawiamy także na kredyty samochodowe i hipoteczne, ale w przypadku hipotek rynek ma szansę odżyć dopiero w drugiej połowie tego roku"- powiedział Barembruch.

Sprzedaż kredytów hipotecznych (łącznie Money Expert i A-Z Finance) wyniosła pro-forma 1.540 mln zł w 2011 r., plasując ją na czwartej pozycji (Dom Kredytowy Notus nie publikuje wyników sprzedaży). Łącznie spółki mają 40 oddziałów w całej Polsce oraz 1160 wyspecjalizowanych doradców. W ofercie znajduje się 320 produktów 28 banków. Obecnie przeprowadzany jest audyt w oddziałach i ich liczba z pewnością zmniejszy się ze względu na fakt, iż niektóre lokalizacje A-Z Finance i Money Expert pokrywają się, a część placówek nie jest rentowna. W 2011 r. obie spółki zanotowały stratę, ale wynik połączonych podmiotów ma być w tym roku dodatni na poziomie netto.