Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu jest kolejnym etapem realizacji strategii połączenia IZNS Iława z ZPM Henryk Kania. Spółka w najbliższych tygodniach zmieni nazwę na Zakłady Mięsne Henryk Kania, a jej wiodącym akcjonariuszem będzie podmiot zależny od Henryka Kani.

Kania w dniu 15 lutego objął poprzez spółkę zależną 28,6 mln akcji serii D stanowiących 65,95 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów IZNS Iława. W celu sfinalizowania inwestycji nabycia ZPM Henryk Kania S.A., NWZA IZNS Iława 5 marca zdecydowało o emisji do 81 mln warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje nowej emisji serii E. Akcjonariusze zdecydowali również o zmianie składu Rady Nadzorczej i statutu spółki. Uchwalono zmianę nazwy na Zakłady Mięsne Henryk Kania, zmieniono adres siedziby na miasto Pszczyna oraz poszerzono przedmiot prowadzonej działalności o produkcję, przetwarzanie, konserwowanie oraz sprzedaż mięsa.

Dotychczasowy Prezes IZNS Iława, Pan Paweł Sobków, pozostanie w zarządzie giełdowej spółki.

Reklama

„Połączenie ZPM Henryk Kania z IZNS Iławą jest sposobem na upublicznienie budowanej przeze mnie od wielu lat spółki. Po zakończeniu całego procesu będę wiodącym akcjonariuszem notowanej na giełdzie spółki ZM Henryk Kania i chcę tę kompozycję utrzymać.” - powiedział Henryk Kania, nowy Prezes IZNS Iława S.A. - spółki, która czeka na rejestrację przez Sąd zmiany nazwy na Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Henryk Kania jest od 2003 roku jest Prezesem Zarządu Zakładów Przetwórstwa Mięsnego, który z rodzinnych zakładów masarskich w Pszczynie stworzył jednego z liderów branży mięsnej w kraju.

Kania posiada wyższe wykształcenie prawnicze i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółką kapitałową.