Nowym prezesem spółki Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" został Marcin Moskalewicz - poinformował we wtorek w komunikacie resort skarbu.

Uchwałę w tej sprawie we wtorek podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERN "Przyjaźń".

Jak podało MSP, Moskalewicz został wyłoniony w postępowaniu konkursowym, w którym startowało siedmiu kandydatów. "W ocenie Ministra Skarbu Państwa nowo powołany Prezes PERN posiada niezbędne kompetencje i doświadczenie zawodowe, które będzie gwarancją nie tylko sprawnego zarządzania Spółką, w tym realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych, ale również zapewni budowę wartości PERN dla akcjonariusza" - napisano w komunikacie MSP.

W styczniu walne zgromadzenie PERN, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, odwołało ze stanowiska prezesa Roberta Soszyńskiego, który pełnił to stanowisko od grudnia 2008 r. Z zarządu PERN odwołano także Jerzego Melaniuka, który odpowiadał za inwestycje, przesył ropy i bezpieczeństwo - zasiadał w zarządzie spółki od grudnia 2008 r. Rzeczniczka MSP pytana w styczniu o powody odwołań z zarządu PERN powiedziała, że decyzje podjęto w ramach "kompleksowej oceny menedżerów". W lutym resort skarbu ogłosił konkurs na nowego prezesa.

W zarządzie PERN, po odwołaniu Soszyńskiego i Melaniuka, pozostał Sławomir Stachowicz, nadzorujący biuro finansowe i biuro administracyjne spółki. Stachowicz zasiada w zarządzie PERN od czerwca 2004 r., pełniąc tam jednocześnie funkcję reprezentanta załogi.

PERN "Przyjaźń" tłoczy ropę z Rosji (ok. 50 mln ton rocznie) do rafinerii polskich: PKN Orlen i Grupy Lotos oraz do rafinerii niemieckich - PCK Schwedt i Mider Spergau. Przesyła również surowiec tranzytem do gdańskiego Naftoportu, w którym posiada udziały. Spółka zarządza m.in. siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o pojemności ok. 2,8 mln m sześc.

Kariera zawodowa Marcina Moskalewicza

Absolwent studiów MBA Institute of Business Studies - Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej i Central Connecticut State University USA, podyplomowych w studium kształcenia kadr kierowniczych Akademii Ekonomicznej oraz magisterskich Akademii Rolniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia likwidatora i syndyka masy upadłościowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu rozbudowanymi strukturami firm, miedzy innymi w roli Wiceprezesa i Członka Zarządu PZU SA oraz PZU Życie SA. Bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie pierwszego projektu IPO w Grupie PZU w obszarze sprzedażowym i produktowym, lider i twórca projektu jednolitej strategii i planu finansowego na lata 2003-2008 dla Grupy PZU, również jako lider projektu wdrażał sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez banki - bancassurance oraz produktów bankowych przez sieć sprzedaży Grupy PZU - assurfinance.

Wieloletni członek i przewodniczący Rad Nadzorczych spółek z sektora finansowego, przemysłowego, medycznego między innymi: Huty im. Sendzimira w Krakowie, Polfy Tarchomin SA w Warszawie, PZU NFI Management SA w Warszawie, Resbud SA w Rzeszowie, Formet SA w Bydgoszczy, Biomet SA w Krakowie, Sindbad SA w Opolu i innych.

Ostatnio był Wiceprezesem Zarządu The Foundation of Advanced Computer Studies w Kielcach oraz Prezesem Zarządu spółki SLM Consulting Sp. z o.o. w Krakowie.

Ukończył liczne szkolenia z zakresu: prawa pracy, zarządzania zmianą, zarządzania przez cele, psychologia szefa i wiele innych.