"Czekamy na odpowiednie warunki rynkowe, aby przeprowadzić emisję akcji i przejść na parkiet główny giełdy. Środki przeznaczymy na finansowanie dużego projektu. Oceniam, że powinno do tego dojść w ciągu dwóch lat" - powiedział ISB Kwiatkowski podczas debiutu obligacji spółki na Catalyst.

Firma wyemitowała instrumenty dłużne na finansowanie projektu mieszkaniowo-handlowego przy ul. Saskiej w Warszawie.

"Łączną wartość tej inwestycji można szacować na ok. 25 mln zł. Mamy duże zainteresowanie zarówno częścią mieszkaniową, jak i komercyjną. Kolejnym projektem, jaki chcemy rozpocząć w tym roku, jest inwestycja mieszkaniowa na warszawskich Włochach o szacowanej łącznej wartości do 18 mln zł. Możemy na jej finansowanie przeprowadzić kolejne emisje obligacji, nie wykluczam, że mogłyby to być instrumenty zamienne na akcje" - dodał Kwiatkowski.

Obok tych projektów Lokaty Budowlane posiadają hotel w podwarszawskich Święcicach, który - według słów prezesa - osiągnął rentowność operacyjną w rok od rozpoczęcia działalności. Na 2012 rok spółka prognozuje ok. 32,7 mln zł przychodów, z kolei na 2013 rok przychody mają wynieść ponad 38 mln zł, a zysk netto ma sięgnąć ok. 16,4 mln zł.