Zarząd spółki Cyfrowy Polsat podjął uchwałę o przedstawieniu do oceny Rady Nadzorczej wniosku o niewypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za rok 2011, podała spółka w komunikacie.

„Zarząd spółki rekomenduje podział zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 156.092.789,88 zł w następujący sposób: 140.979.430,60 zł na kapitał zapasowy oraz 15.113.359,28 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych stanowiących straty spółek przejętych przez Spółkę tj. M.Punkt Holdings Ltd., mPunkt Polska oraz mTel" – czytamy w komunikacie. Podstawą decyzji zarządu co do podziału zysku był jeden z celów strategicznych spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie poziomu zadłużenia, powstałego na skutek nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat, zaznaczono w komunikacie.

„Konsekwentne zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami umów kredytowych spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki w przyszłych okresach" – czytamy dalej.

W 2011 roku spółka miała 160,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 258,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2365,93 mln zł wobec 1482,46 mln zł. Dane nie są w pełni porównywalne ze względu na przejęcie TV Polsat, która jest konsolidowana od kwietnia zeszłego roku. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 156,09 mln zł zysku netto wobec 37,89 mln zł zysku rok wcześniej.