Rada nadzorcza Banku Millennium na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji powołała Macieja Bednarkiewicza na stanowisko przewodniczącego RN oraz Bogusława Kotta na stanowisko prezesa zarządu banku, poinformował bank w komunikacie.

„Rada nadzorcza banku ustaliła, że zarząd Banku Millennium w nowej kadencji będzie liczył 8 osób i powołała w jego skład: pana Bogusława Kotta na funkcję prezesa zarządu, pana Joao Bras Jorge na funkcję pierwszego wiceprezesa zarządu, pana Fernando Bicho na funkcję wiceprezesa zarządu, pana Artura Klimczaka na funkcję wiceprezesa zarządu oraz na członków zarządu panią Juliannę Boniuk-Gorzelańczyk, panią Marię Jose Campos, pana Wojciecha Haase, pana Andrzeja Glińskiego"- podano w komunikacie.

Bogusław Kott jest prezesem zarządu Banku Millennium nieprzerwanie od 1989 r., zaś Maciej Bednarkiewicz pełni funkcję przewodniczącego RN banku od lutego 1995 roku.

Walne zgromadzenie Banku Millennium na dzisiejszym posiedzeniu na wniosek głównego akcjonariusza - BCP, powołało Bogusława Kotta do składu rady nadzorczej pod warunkiem złożenia przez niego rezygnacji ze stanowiska prezesa zarządu banku, jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2013 roku.

W 2011 roku Bank Millennium miał 465,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 326,00 mln zł zysku rok wcześniej.