Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o powołaniu 12 członków rady nadzorczej na nową 3-letnią kadencję. Obecny prezes banku Bogusław Kott wejdzie w skład rady nadzorczej nie wcześniej niż 1 lipca 2013 r., po uprzednim zrzeczeniu się stanowiska w zarządzie.

"Walne zgromadzenie postanawia, że rada nadzorcza nowej wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe banku za rok obrotowy 2014, składać się będzie z co najmniej 11 członków" - wynika z uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia.

W skład nowej rady nadzorczej weszli:

Reklama

Nuno Manuel da Silva Amado, prezes Banco Comercial Portugues (BCP); Maciej Bednarkiewicz, przewodniczący RN Banku Millennium od lutego 1995 roku; Miguel de Campos Pereira de Braganca, wiceprezes BCP; Luis Maria Franca da Castro Pereira Coutinho, członek zarządu BCP; Maria da Conceicao Mota Coares de Oliveira Calle Lucas, członek zarządu BCP; Marek Furtek, od 2009 r. sekretarz rady nadzorczej Banku Millennium; Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości w latach 2009-2011; Andrzej Koźmiński, od 2000 r. członek RN Banku Millennium; Marek Rocki, od 2000 r. członek RN Banku Millennium; Dariusz Rosati, od 2004 r. członek RN Banku Millennium oraz Rui Manuel da Silva Teixeira, członek zarządu BCP.

Kot pod warunkiem zawieszającym

Akcjonariusze, na wniosek głównego akcjonariusza - BCP, powołali także obecnego prezesa zarządu Bogusława Kotta do składu rady nadzorczej pod warunkiem zawieszającym.

"Powołanie następuje pod warunkiem złożenia przez pana Bogusława Kotta rezygnacji ze stanowiska prezesa zarządu banku, jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2013 roku" - głosi uchwała.

Wcześniej BCP informowało, że chcąc wykorzystać unikalną wiedzę i doświadczenie prezesa zamierza zaproponować Bogusławowi Kottowi wybór do rady nadzorczej Banku Millennium. Kott jest prezesem Banku Millennium nieprzerwanie od 1989 roku.

ZWZ zatwierdziło także sprawozdanie finansowe banku i grupy Banku Millennium oraz sprawozdanie rady nadzorczej banku. Wszyscy członkowie zarządu oraz rady nadzorczej uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok. W 2011 roku Bank Millennium miał 465,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 326,00 mln zł zysku rok wcześniej.