Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 44,78 mln USD wobec 81,81 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 598,93 mln USD wobec 515,42 mln USD rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. r.obr. 2011/2012 (1 lipca 2011 - 31 marca 2012) spółka miała 139,09 mln USD skonsolidowanego zysku netto wobec 164,10 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1584,83 mln USD wobec 1427,85 mln USD.