Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,63 mln zł wobec 2,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 15,03 mln zł wobec 17,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 0,29 mln zł zysku netto wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej.