Strata netto z działalności kontynuowanej ogółem wyniosła 11,67 mln zł w I kw. br wobec 9,03 mln zł straty rok wcześniej.

Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła odpowiednio: 0,66 mln zł wobec 0,18 mln zł. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,82 mln zł wobec 9,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 160,59 mln zł wobec 154,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 19,00 mln zł straty netto wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej.