Analitycy szacowali wartość indeksu na 46,6 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, wyniósł w maju 2012 roku 45,0 pkt. wobec 45,9 pkt. na koniec kwietnia - podano we wstępnych wyliczeniach.

Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 46,0 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, wyniósł w maju 2012 r. 46,5 pkt. wobec 46,9 pkt. w kwietniu - podano we wstępnych wyliczeniach.

Analitycy szacowali wskaźnik na 46,7 pkt.

Indeks powstaje na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2.000 firm, m.in. banków i przewoźników lotniczych.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2012 roku 45,0 pkt wobec 46,2 pkt na koniec kwietnia - podano we wstępnych wyliczeniach.

Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 47,0 pkt.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, wyniósł w maju 2012 roku 52,2 pkt. wobec 52,2 pkt. na koniec kwietnia - podano we wstępnych wyliczeniach.

Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 52,0 pkt.