Spada również udział Niemiec jako eksportera towarów do Polski. W pięciu miesiącach tego roku spadł on do 21,3 proc. z 22,1 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.