Udział Niemiec jako odbiorcy polskich towarów spadł w okresie od stycznia do maja 2012 roku do 25,6 proc. ogółem z 26,2 proc. w analogicznym okresie 2011 r. - wynika z czwartkowych danych GUS.

Spada również udział Niemiec jako eksportera towarów do Polski. W pięciu miesiącach tego roku spadł on do 21,3 proc. z 22,1 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.