"Zarząd Gino Rossi informuje, na podstawie informacji uzyskanych od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, że spośród 15.918.443 akcji zwykłych na okaziciela serii H oferowanych w trybie subskrypcji zamkniętej w ramach oferty publicznej, prawidłowo subskrybowanych i opłaconych zostało 15.431.344 akcji, wobec czego emisja akcji doszła do skutku" - podała spółka w komunikacie.

W ofercie publicznej spółki zostało prawidłowo subskrybowanych i opłaconych 667 zapisów podstawowych na 14.460.858 akcji, złożonych w ramach wykonania prawa poboru, oraz 33 zapisy dodatkowe na 970.486 akcji.

Cena emisyjna akcji została ustalona na 1 zł.

"Zapisy na pozostałe 487.099 akcji nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych będą przyjmowane w dniach 25-27 lipca 2012 roku. Zapisy będą składane przed podmioty zaproszone przez zarząd spółki. Przydział pozostałych 487.099 akcji nastąpi do 30 lipca 2012 roku"- podano także

Po przeprowadzeniu oferty i przy założeniu, że wszystkie akcje serii H zostaną subskrybowane, akcje istniejące przed emisją stanowić będą 66,67% wszystkich akcji Gino Rossi. Większość pozyskanych przez Gino Rossi środków (15-20 mln zł brutto) posłuży redukcji zadłużenia wobec banków, jednak głównym celem emisji jest pozyskanie ok. 6 mln zł z przeznaczeniem na kapitał obrotowy.

Reklama

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup materiałów do produkcji obuwia, gotowego obuwia oraz galanterii skórzanej z kolekcji jesienno-zimowej 2012-2013.

Spółka Gino Rossi miała 23 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 0,30 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 48,69 mln zł wobec 43,18 mln zł rok wcześniej.