Warto się jednak zastanowić nad tym, iż ECB nie ma tak naprawdę pomysłu jak uporać się z recesją z którą zaczyna zmagać się strefa euro.
EUR/USD – Atak na nowy szczyt będzie nieudany

Złoty – Czas na korektę

Od wczorajszego wieczora na rynkach nie pojawiło się wiele nowych informacji. Po tym, jak po raz kolejny Europejski Bank Centralny nie zdecydował się w minionym tygodniu na zakupy obligacji zagrożonych krajów w ramach programu SMP, inwestorzy doszli do wnioski, iż ECB rzeczywiście ma w zanadrzu nowy, bardziej „efektywny” plan uporania się z „anomaliami” na europejskim długu. To jednak w dalszym ciągu plotki/spekulacje/domysły bez żadnych konkretów. A tych możemy szybko nie zobaczyć – Mario Draghi mówił w ostatni czwartek o kilku tygodniach, zwracał też dużą uwagę na konieczność współpracy z europejskimi politykami (rola funduszy EFSF/ESM, oraz reform fiskalnych), a nie zapominajmy o tak prozaicznej rzeczy, jaką jest okres wakacyjny… Czy, zatem inwestorom starczy cierpliwości, aby kontynuować zakupy bardziej ryzykownych aktywów, bez uprzedniej, nawet kilkudniowej korekty? Może to być trudne.

Dzisiaj w kalendarzu danych warto będzie zwrócić uwagę na dynamikę PKB za II kwartał z Włoch o godz. 11:00 – szacunki mówią o spadku o 0,7 proc. kw/kw i 2,4 proc. r/r, co już samo w sobie nie będzie dobrym wynikiem – a gorsze dane uruchomią tylko obawy, iż potencjalna recesja może sprawić, iż nawet najbardziej ambitna wersja „programu Draghiego” nie rozwiąże problemów, które są źródłem europejskiego kryzysu. Z kolei w samo południe poznamy dane nt. czerwcowych zamówień w niemieckim przemyśle (oczek. -0,9 proc. m/m), które przygotują grunt pod jutrzejsze dane nt. dynamiki produkcji przemysłowej za ten sam okres.

EUR/USD – Atak na nowy szczyt będzie nieudany

Wczorajszy szczyt na 1,2442 pozostaje na razie niepokonany. Próba jego naruszenia może zostać podjęta dzisiaj, ale wynik może nie być pozytywny. Zwłaszcza, że dzisiaj zwyżce EUR/USD może nie sprzyjać sytuacja na hiszpańskim i włoskim rynku długu – rentowności obligacji zaczynają iść nieco w górę, a dane o włoskim PKB mogą skoncentrować uwagę na problemach gospodarczych. Rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się większej korekty ostatniej zwyżki. Liczmy się z próbą zejścia poniżej strefy 1,2360-80 i zejściem w opisywany wczoraj rejon 1,2330-40.

Złoty – Czas na korektę

Ruch spadkowy na EUR/USD może zainicjować korektę na złotym. Zresztą już wczoraj po południu było widać zatrzymanie spadków na EUR/PLN i CHF/PLN. Dzisiaj rano pary te oscylują odpowiednio wokół 4,04 i 3,3630. Wokół poziomu 3,2550 kwotowany jest USD/PLN. Niewykluczone, iż zaczynamy właśnie tzw. ruch powrotny do przełamanych w miniony piątek istotnych wsparć, a teraz oporów. Dla EUR/PLN istotna będzie strefa 4,0650-4,0850, a dla USD/PLN to poziom 3,28-3,30.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.