Według przewidywań Komisji nadprodukcja wieprzowiny i spadek jej cen będą się utrzymywać jeszcze przez kilka miesięcy. W tym czasie władze będą kontynuować skup, ale jednocześnie zalecają rolnikom, by wprowadzili zmiany w hodowli, które podniosą rentowność i zoptymalizują strukturę produkcji.

Od początku roku ceny wieprzowiny spadają. Do połowy kwietnia tego roku średnia krajowa cena żywca wyniosła 14,61 juanów za kilogram (ok. 7,60 zł). Stosunek ceny wieprzowiny do zboża, który jest głównym wskaźnikiem rentowności hodowli świń, spadł z 6 do 1, co stanowi granicę opłacalności produkcji. Wielu hodowców trzody chlewnej notuje z tego powodu poważne straty.

Wiosną tego roku władze chińskie dokonały pierwszego interwencyjnego skupu wieprzowiny. Sytuacja się poprawiła w maju, a w czerwcu i w lipcu ceny ponownie zaczęły spadać.

Wieprzowina jest jednym z ważniejszych elementów branych pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika cen konsumpcyjnych w Chinach, który z kolei jest podstawą kalkulacji poziomu inflacji.

Z raportu na temat chińskiej branży hodowli trzody chlewnej wynika, że w 2010 r. średnie spożycie wieprzowiny na jednego mieszkańca w Chinach wynosiło 38,7 kg, tym samym Chiny zajmują czwarte miejsce na świecie za - Niemcami, Hiszpanią i Danią.