Teoretyczny potencjał wzrostu do ceny docelowej od kursu na GPW w dniu wydania rekomendacji to 40%. W poniedziałek ok. godz. 12 za akcję płacono 14,95 zł po wzroście o 4,5%.