"Deficyt rachunku bieżącego, w czerwcu 2012 r., wyniósł 1.240 mln EUR. Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się: ujemne salda dochodów (1.441 mln EUR) i obrotów towarowych (412 mln EUR) oraz dodatnie salda usług (546 mln EUR) i transferów bieżących (67 mln EUR). W analogicznym miesiącu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2.023 mln EUR. Zmniejszenie deficytu rachunku bieżącego wynikało, przede wszystkim, z niższego ujemnego salda towarów. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 123 mln EUR" - napisano w komunikacie NBP.

Z danych NBP wynika, że eksport towarów, w czerwcu 2012 r., oszacowano na poziomie 11.738 mln EUR, a import 12.150 mln EUR.

"W porównaniu z danymi za czerwiec 2011 r. wartość eksportu towarów była wyższa o 58 mln EUR, tj. o 0,5 proc., a import towarów zmniejszył się o 733 mln EUR, tj. o 5,7 proc.. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 412 mln EUR i w porównaniu do czerwca 2011 r. poprawiło się o 791 mln EUR" - napisano w komunikacie.

W czerwcu 2012 r. saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 1.062 mln EUR. Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 3.704 mln EUR. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 685 mln EUR.