"Analitycy MG oczekiwali wolniejszego - zbliżonego do 4 proc. - tempa wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu 2012 r.

W porównaniu z lipcem 2011 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 23, spośród 34 działów przemysłu. Najlepsze wyniki odnotowano w produkcji napojów (wzrost o 17,7 proc.), urządzeń elektrycznych (o 11,5 proc.) oraz artykułów spożywczych (o 10,4 proc.). Najszybciej natomiast spadała sprzedaż wyrobów farmaceutycznych (o 7,9 proc.).

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł w lipcu 2012 r. o 3,7 proc. względem analogicznego miesiąca 2011 roku, wobec wzrostu o 4,4 proc. w czerwcu bieżącego roku. W lipcu spadały ceny przede wszystkim w przetwórstwie przemysłowym o 0,2 proc. W pozostałych sektorach pozostały stabilne.

Spadek sprzedaży w lipcu bieżącego roku, zarówno w porównaniu z czerwcem bieżącego roku, jak i z lipcem 2012 r. widoczny był także wśród przedsiębiorstw budowlanych. Produkcja budowlano-montażowa była z kolei o 8,8 proc. niższa niż przed rokiem

Eksperci MG prognozują, że w sierpniu 2012 r. tempo wzrostu produkcji przemysłowej powinno wynieść ok. 2 proc."