Cena docelowa walorów TAURONPE została obniżona o ponad 11 proc. Obecnie DI BRE wycenia akcje spółki na 6,31 zł, podczas gdy wcześniej ich cena szacowana była na 7,13 zł.

W dniu wydania raportu papiery energetycznej spółki inwestorzy płacili 7,78 zł, czyli o ponad 32 proc. mniej od wyceny analityków.

„Pierwsza połowa roku nie była udana dla akcjonariuszy Tauronu, gdyż kurs zachowywał się słabiej od indeksu WIG20 (-4% vs. +8%), co było związane zarówno z czynnikami płynnościowymi (podaż pakietu akcji PGE) jak i fundamentalnymi (spadek cen energii, niekorzystne rozwiązania w ustawie o OZE). Takie otoczenie sprzyjało obniżaniu wycen i prognoz dla Spółki, ale w naszej opinii konsensus istotnie przereagował pod tym względem” - napisano w raporcie DI BRE.

„Widzimy potencjał do zaskoczeń zarówno w tym roku jak i w przyszłym, a odchylenia na poziomie rocznego zysku netto mogą sięgnąć odpowiednio 10% i 30%. Słabość segmentu wytwórczego jest już w naszej opinii powszechnie zdyskontowana i nie oczekujemy dalszych negatywnych informacji z tego obszaru. Profil inwestycyjny Tauronu powinien tymczasem konwergować w kierunku typowego „utility”, gdyż w 2013 roku dystrybucja i sprzedaż będą generować około 80% skonsolidowanego EBIT, a dywidenda może być zbliżona do tegorocznej” – dodano dalej.