W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 17,5 zł. W piątek za akcję płacono 18,32 zł.

„Biorąc pod uwagę konieczność dokonania odpisów aktualizujących majątek trwały oraz wciąż istniejące problemy operacyjne w segmencie organika obniżamy dotychczasową wycenę spółki oraz wydajemy rekomendację „trzymaj" z ceną docelową 15,81 PLN/akcję" – czytamy w raporcie.