W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki płacono 14,50 zł. W poniedziałek rano kurs wynosił 14,30 zł. Rewizja w dół nastąpiła z uwagi na korektę prognoz BDM oraz średnioterminową negatywną ocenę perspektyw dla branży dystrybutorów stali.

"Uważamy, że na tle innych podmiotów notowanych na GPW z obszaru handel stalą, Stalprofil będzie zachowywał się relatywnie najsilniej i będzie to zasługa segmentu infrastruktura" - czytamy w raporcie.