"Ta niewielka zmiana jest bez znaczenia dla przebiegu dominującej w ciągu ostatniego roku tendencji do łagodnego spadku wskaźnika. Miary pomocnicze wskaźnika informujące o sile zmian i ich rozprzestrzenianiu się na poszczególne obszary życia gospodarczego od kilku miesięcy oscylują w okolicach granicy wyznaczającej umownie przejście gospodarki ze stanu stagnacji do stanu spowolnienia gospodarczego" - podano w komunikacie BIEC.

Autorzy badania zaznaczają, że najsilniejszy wpływ na wartości wskaźnika miało w tym miesiącu pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

"Było to drugie w tym roku tak poważne załamanie ocen przedstawicieli firm na temat ich kondycji finansowej. Poprzednie wystąpiło w kwietniu tego roku. Przedstawiciele wszystkich branż uważają, że kondycja finansowa ich firm pogarsza się" - napisano w komunikacie.