Wartość wskaźnika oczekiwań inflacyjnych w sierpniu zmniejszyła się w porównaniu z lipcem i znalazła się ponownie poniżej granicy 100 pkt. W lipcu wskaźnik znajdował się nieco powyżej tej granicy.

"Jeśli wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej 100 punktów, oznacza to, że większość osób spodziewa się zahamowania inflacji. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 100 punktów oznacza to, że spodziewany jest wzrost inflacji. 100 punktów oznacza natomiast poziom równowagi, bądź przewagę opinii, że poziom inflacji nie ulegnie zmianie" - napisał Ipsos.

W lipcu NBP, który przelicza badania Ipsos, podał, że inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wyniosła 3,5 proc. wobec 3,7 proc. w czerwcu.