Zdolność Kredytowa

Według najnowszych danych GUS, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce wynosi obecnie około 3 712,56 zł brutto, czyli około 2653,24 zł na rękę. Osoba, która nie ma praktycznie żadnych innych zobowiązań może dziś liczyć na 198 452 zł kredytu.

Maksymalna rata jaką kredytobiorca może opłacać wynosi 1303 zł w przypadku kredytu w złotych i 1042 zł w przypadku kredytu walutowego. Niewielki limit na karcie kredytowej, czy w koncie oraz 300 złotych miesięcznej raty innego kredytu (np. gotówkowego) znacznie obniżają zdolność kredytową, ale nadal można pożyczyć 150 476 zł. Podkreślić należy, że wyliczenia zdolności kredytowej mają charakter uśredniony, dlatego też zdolność kredytowa w wybranym banku może się różnić.

Tradycyjna rodzina złożona z rodziców oraz dwójki dzieci, osiągająca przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5 306 zł (stała umowa o pracę) - przy założeniu, że nie ma żadnych innych zobowiązań - może otrzymać maksymalny kredyt w wysokości 419 749 zł. Przy średniej cenie transakcyjnej 1 metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, który wynosi 7 536zł. (Raport ZBP, AMRON–SARFiN, I kwartał 2012r.) za tę kwotę kredytu rodzina może sobie pozwolić na zakup około 55 metrowego mieszkania. Dodatkowe obciążenia domowego budżetu (np. raty niewielkich kredytów gotówkowych) lub limity w kontach znacznie obniżą wysokość potencjalnego kredytu. Jednak nawet przy pewnych ograniczeniach, typowa polska rodzina z dwójką dzieci z powodzeniem może starać się o kredyt w wysokości przeszło 371 774 zł.

Invigo przeanalizowało propozycje dla klienta w wieku 30 lat, który szuka kredytu na mieszkanie o powierzchni 45 m2 i wartości 250 tys. zł. Kredyt wyniesie 200 tys. zł i będzie spłacany przez 30 lat. Warto dodać, że z danych Invigo wynika, że jest to najbardziej poszukiwany i jednocześnie najczęściej wybierany przez Klientów pośrednika okres kredytowania nieruchomości. Wskazane kryteria pozwolą także ocenić dostępność kredytu dla klientów, którzy chcieliby skorzystać z programu „Rodzina na swoim”.

Najciekawsze oferty w PLN

Liderem sierpniowego zestawienia jest Bank Ochrony Środowiska. Oferta banku – oparta o promocyjną marżę 0,75 proc. jest skierowana do klientów, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia w wysokości min. 3000 zł, posiadają lub wykupią ubezpieczenie do konta, nabędą kartę kredytową oraz wykupią oferowane przez bank ubezpieczenie nieruchomości lub od utraty pracy. Warto wiedzieć, że oferta dotyczy kredytów wyższych niż 150 tysięcy zł, a także, że podana marża obowiązuje tylko w pierwszym roku kredytowania. W drugim roku trwania kredytu marża wynosi: 1.00 proc. dla LTV do 80 proc. włącznie i 1.30 proc. dla LTV powyżej 80 proc.. Natomiast w pozostałych latach kredytowania marża wynosi: 1.30 proc. dla LTV do 80 proc. włącznie i 1.50 proc. dla LTV powyżej 80 proc.

Kredyt w PLN z dopłatą

Ranking pokazuje, że najmniej obciążającą ratę (614 zł w pierwszym roku kredytowania) zapłacą kredytobiorcy, którzy wybiorą ofertę banku BNP Paribas. Bank oferuje promocyjną marżę 0,9 proc. klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku, zadeklarują miesięczne wpływy w kwocie nie niższej niż 1 proc. udzielonego kredytu, będą dokonywać minimum 3 transakcje bezgotówkowe w miesiącu oraz wykupią ubezpieczenie na życie oferowane przez bank. Warto wiedzieć, że niska marża to propozycja na najbliższe pięć lat. W kolejnych latach kredytowania marża wzrośnie do poziomu 1,25 proc. Należy też podkreślić, że istnieje możliwość wyboru oferty ze stałą marżą (w wysokości 1,19 proc. - w całym okresie kredytowania), a także, że bank nie pobiera prowizji z tytułu udzielenia kredytu, przy wykupie oferowanego ubezpieczenia na życie. Koszt ubezpieczenia za okres 5 lat ochrony ubezpieczeniowej wynosi 3,7 proc. od kwoty kredytu.

Najciekawsze oferty w euro

Na pierwszym miejscu zestawienia kredytów denominowanych w euro uplasowała się oferta Deutsche Banku. Bank proponuje marżę w wysokości 3,5 proc. klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia oraz nabędą kartę kredytową. Dodatkową zachętę stanowi brak prowizji za udzielenie kredytu. Warto wiedzieć, że promocja - brak prowizji za udzielenie kredytu obowiązuje do dnia 31.10.2012r. i dotyczy kredytów powyżej 100.000 zł. Należy również pamiętać, że minimalny dochód netto umożliwiający klientom wnioskowanie o kredyt w walucie EUR wynosi 12.000 zł. Dodatkowo bank zastrzega sobie, że na etapie wydania decyzji kredytowej może wydać decyzję negatywną na udzielenie kredytu w EUR z jednoczesną propozycją udzielenia kredytu w PLN, o ile Klient będzie miał zdolność na kredyt w PLN. Powyższe ograniczenie związane jest z promowaniem przez bank kredytów w PLN.

Ranking liderów poszczególnych kategorii

Ranking podsumowujemy prezentacją liderów poszczególnych kategorii, tak aby była możliwość bezpośredniego porównania najbardziej atrakcyjnych ofert banków w bieżącym miesiącu. Analizując ranking można zauważyć, że niska rata nie zawsze oznacza najniższe koszty kredytu. Dlatego poszukując kredytu idealnego dla siebie warto indywidualnie analizować poszczególne kryteria wyboru kredytu.

O metodologii raportu INVIGO TOP 10:
- W rankingu prezentujemy aktualne oferty banków współpracujących z Invigo, opierając się na informacjach przekazywanych nam przez same banki. Dane dot. ofert są na bieżąco aktualizowane w bazie produktów bankowych Invigo i są udostępniane Klientom w internetowych narzędziach kredytowych Invigo, a także służą do automatycznego generowania zestawień na potrzeby comiesięcznego raportu Invigo TOP 10.
- Ranking jest opracowywany w 3 kategoriach: kredyty w PLN, kredyty dostępne w ramach programu „Rodzina na Swoim”, kredyty denominowane w Euro. Na potrzeby rankingu przyjęliśmy założenie, że kredyt w wysokości 200 tys. zł jest zaciągany na okres 30 lat, w celu sfinansowania zakupu 45 metrowego mieszkania o wartości 250 tys. zł.
- Zestawienia dla poszczególnych kategorii szeregują oferty (dla powyżej opisanych kryteriów kredytu) w oparciu o wysokość raty kredytu wyliczonej na podstawie oprocentowania w pierwszym roku kredytowania. Pokazujemy także wysokość marży (w pierwszym roku kredytowania, a także po zakończeniu promocji), oprocentowania, prowizji banku, a także koszty wymaganych produktów ubezpieczeniowych i ogólny koszt związany z uruchomieniem kredytu.
- W opisie każdej oferty informujemy o dodatkowych wymogach banków np. konieczności skorzystania z opcji cross – sell warunkującej skorzystanie z oferty specjalnej.