Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 6,09 mln zł wobec 28,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 60,36 mln zł wobec 90,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 8,43 mln zł zysku netto wobec 11,29 mln zł zysku rok wcześniej.