Eurocash

Politra B.V., spółka kontrolowana przez głównego akcjonariusza Eurocashu, Luisa Amarala, sprzeda ostatecznie 9.642.860 akcji Eurocash, stanowiących 7 proc. kapitału zakładowego spółki - podał Eurocash w komunikacie prasowym. Nabywcy tych akcji zapłacą za nie po 38 zł. "Budowa księgi popytu zakończyła się niemal czterokrotną nadsubskrypcją. Dlatego też pula, która ostatecznie zostanie sprzedana przez Politrę, została zwiększona do 9.642.860 sztuk, stanowiących 7 proc. kapitału zakładowego. Nabywcy tych akcji zapłacą za nie po 38 zł. Po transakcji Luis Amaral będzie kontrolować (bezpośrednio i pośrednio poprzez Politrę) 60.615.240 akcji Eurocashu, stanowiących 44 proc. kapitału zakładowego" - podano w komunikacie.

Dodano, że Amaral nie planuje dalszego zmniejszania zaangażowania w akcje spółki. "Zwiększenie liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie zwiększy natomiast szanse Eurocashu na awans spółki do indeksu WIG20" - poinformowano. Przyspieszona budowa księgi popytu została przeprowadzona w środę w związku z zamiarem sprzedaży części akcji Eurocashu, stanowiących 5 proc. kapitału zakładowego, przez głównego akcjonariusza firmy.

Jak informowano wcześniej, Amaral zdecydował się na sprzedaż części swoich akcji w celu poprawy ich płynności na giełdzie.

Asseco Poland

Jedynie Asseco Poland złożyło ofertę na system CANARD, jej wartość to 170,85 mln zł. W przetargu na "Wytworzenie i wdrożenie centralnego systemu przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju systemu" ostateczną ofertę złożyło jedynie Asseco Poland. Jej łączna wartość to 170,85 mln zł brutto - poinformowała PAP Aleksandra Kobylska z wydziału informacji i promocji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Na wartość oferty złożonej przez Asseco składają się: wytworzenie i wdrożenie Centralnego Systemu Przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wraz ze świadczeniem Usług Gwarancji i szkoleniami użytkowników Systemu (47,34 mln zł brutto) oraz utrzymanie systemu przez okres 10 lat, w tym usług rozwoju systemu oraz szkoleń okresowych (123,51 mln zł brutto). Do składania ofert cenowych w tym postępowaniu oprócz Asseco zaproszone były: Hewlett-Packard oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Przetarg realizowany był według procedury ograniczonej. Wcześniej zamawiający szacował, że wartość zamówienia wyniesie 140 mln zł netto.

Konsorcjum Asseco Poland i LST zawarło z Grupą Lotos umowę obejmującą wdrożenie systemu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, poinformowała spółka. Oferta została wybrana w ramach postępowania przetargowego. "Wybór oferty złożonej przez konsorcjum Asseco Poland i LST jest potwierdzeniem naszych kompetencji oraz konkurencyjności rynkowej. Wspólnie z naszym partnerem spodziewaliśmy się, że uzyskana w ramach konsorcjum synergia kompetencji będzie atutem naszej oferty. Jesteśmy przekonani, że wcześniejsze doświadczenia Asseco we współpracy z Grupą Lotos oraz obustronne zaangażowanie pozytywnie wpłyną na proces wdrożeniowy i zaowocują realizacją celów, którym służy uruchomienie nowego rozwiązania" – powiedział wicperezes Asseco Paweł Piwowar, cytowany w komunikacie. System Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie Lotos wspierał będzie procesy biznesowe związane z obszarami:Kadry, Płace, Struktura Organizacyjna, Nieobecności, Raportowanie, Miękki HR, Fundusze Zakładowe, System Okresowej Oceny Pracowników oraz Rekrutacja. W ramach projektu nastąpi też uruchomienie portalu samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej. Start projektu nastąpi 3 września 2012 roku, jego zakończenie zaplanowano na 30 października 2013 roku.

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat dokonał wcześniejszej spłaty części kredytu terminowego, zaciągniętego w 2011 r. na zakup Telewizji Polsat. Kwota nadpłaconego kredytu wyniosła 200 mln zł - podała spółka w komunikatach. "Szybkie zmniejszenie zadłużenia od początku było naszym priorytetem, o ile pozwoli na to sytuacja finansowa grupy. Nasza decyzja wynika z bardzo dobrej pozycji gotówkowej grupy oraz wysokiego poziomu generowanych przez nią przepływów pieniężnych" - poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu. Spółka poinformowała, że dzięki wcześniejszemu uregulowaniu części zobowiązania, w przyszłych okresach zmniejszeniu ulegną zarówno raty kapitałowe, jak i naliczane odsetki. Kredyt terminowy został udzielony spółce w dniu 31 marca 2011 r., w kwocie 1,4 mld zł przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 31 grudnia 2015 r.

Ecotech

Giełda Papierów Wartościowych wznowi 30 sierpnia obrót akcjami Ecotech Polska w związku z opublikowaniem przez spółkę raportu rocznego za 2011 r. - podała GPW w komunikacie. 4 lipca giełda zawiesiła obrót akcjami 13 spółek notowanych na NewConnect, w tym Ecotech Polska. Powodem zawieszeń było nieprzekazanie przez spółki w wymaganym terminie raportów rocznych lub opinii z badania tych raportów.

Energopol-Południe

Energopol-Południe jako jedyny podmiot złożył MSP ofertę zakupu akcji Górniczych Zakładów Dolomitowych w Siewierzu - poinformował resort na swojej stronie internetowej. Resort podał, że Energopol-Południe został dopuszczony do udziału w aukcji ustnej wyznaczonej na 30 sierpnia 2012 r. MSP na aukcji zamierza zbyć 279.832 akcji Górniczych Zakładów Dolomitowych, co stanowi 25,21 proc. ich kapitału zakładowego. Cena wywoławcza pakietu akcji wynosi 8.467.716,32 zł, a cena wywoławcza za jedną akcję 30,26 zł.

Asseco Central Europe

Fundusze PKO zwiększyły swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym Asseco Central Europe i głosach na WZ spółki minimalnie ponad próg 5 proc. - podała firma w komunikacie. Przed zwiększeniem zaangażowania fundusze miały 4,99 proc. akcji spółki.

Kernel Holding

Kernel Holding miał w czwartym kwartale roku obrotowego 2011/12 74,7 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 80,1 mln USD. Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 74-87 mln USD, a mediana wyniosła 79,8 mln USD. Zysk operacyjny grupy wyniósł 94,6 mln USD i okazał się nieco gorszy od oczekiwań analityków na poziomie 99 mln USD. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 584,4 mln USD. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 648,8 mln USD.>>>> 

Ovostar

Producent jaj działający na Ukrainie Ovostar Union N.V. miał 11,86 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 8,54 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Pegas

Czeski producent włóknin Pegas Nonwovens miał 0,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 4,41 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Getin Holding

Getin Holding raczej nie wypłaci dywidendy z zysku za ten rok, wynika z wypowiedzi prezesa Rafała Juszczaka.>>>>  

Getin Holding miał 423,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 731,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>> 

Warimpex

Austriacka spółka nieruchomościowa Warimpex Finanz und Beteiligungs AG miała 0,22 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 0,47 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>