Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4,40 mln euro wobec 6,03 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 19,41 mln euro wobec 17,77 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 0,28 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 3,25 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 33,26 mln euro wobec 29,18 mln euro.