Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,98 mln euro wobec 4,97 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 58,60 mln euro wobec 62,40 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2012 roku spółka miała 7,20 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 7,28 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 121,09 mln euro wobec 128,19 mln euro.